Doradztwo i mentoring
Diagnoza i rozwój kultury sprzyjającej innowacji
Tworzymy wartość biznesową Twojej organizacji poprzez strategiczne doradztwo w zakresie projektowania kultur wspierających innowacje, przywództwo wzrostu i zrównoważony rozwój talentów. Prowadzimy warsztaty, oferujemy narzędzia oraz wdrażamy programy szkoleniowe aktywnie przygotowujące organizacje na „szok przyszłości".
Rozwój przywództwa w zespołach innowacyjnych
Jedną z podstawowych cech wyróżniających innowacyjne zespoły jest jakość przywództwa. Liderzy takich zespołów cechują się tym, że potrafią w ramach swojej roli połączyć zachowania pozornie sprzeczne: nadają strukturę i dają wolność; nie boją się podejmować decyzji, ale oddają władzę zespołowi, kiedy to tylko możliwe. W ramach warsztatów i mentoringu dla liderów pokazujemy jak osiągnąć tę trudną równowagę.
Wdrażanie innowacyjnych modeli kompetencyjnych
Talenty i ich rozwój to podstawa budowy kultur innowacyjnych. Aby strategicznie zarządzać kapitałem ludzkim organizacji, niezbędne jest systematyczne podejście do zdolności, umiejętności i wiedzy pracowników, najlepiej w ramach zintegrowanego systemu kompetencyjnego. W ramach doradztwa z tego zakresu oferujemy sprawdzoną metodologię wdrażania modeli kompetencyjnych wspierających kulturę innowacyjności.
Budowanie autonomii i bezpieczeństwa psychologicznego
Nie ma innowacji bez podejmowania ryzyka. Nie ma podejmowania ryzyka bez autonomii. Nie ma autonomii bez bezpieczeństwa psychologicznego. W ramach doradztwa i warsztatów z zakresu budowania autonomii i bezpieczeństwa psychologicznego pokazujemy liderom i organizacjom jak tworzyć kulturę sprzyjającą podejmowaniu ryzyko wykorzystując narzędzia dostępne dla każdego.