freenovation blog

Czy Manifest Agile mówi wszystko o pracy Product Managera?

O roli Product Managera, o tym, dlaczego Agile Manifesto tłumaczy wszystko, o budowaniu wartości i zaangażowania oraz o kulturze organizacyjnej Ocado rozmawiamy z Pawłem Guśplem – Product Managerem w Ocado Technology.
 
Wysłuchała i spisała Justyna Pawlak-Mihułka (Freenovation.org)
 
Na początek opowiedz na czym polega rola Product Managera? Jak wpisuje się w struktury firmy? I jakie ma znaczenie w kontekście zespołów z którymi pracujesz?
 Jako Ocado Technology tworzymy Ocado Smart Platform (OSP), złożoną platformę dla różnorodnych grup stakeholderów, od klientów, przez inżynierów aż po obsługę magazynów i kierowców vanów. Co więcej, budujemy platformę która jest unikalna w skali światowej.  Nie mamy więc możliwości czerpania z działań konkurencji, sami musimy być innowacyjni budując OSP od podstaw.

Na czym więc w tym kontekście polega praca Product Managera? Żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie trzeba spojrzeć na nie z kilku perspektyw:

Zrozumienie
Czyli maksymalizowanie szeroko rozumianej wartości. Ale żeby coś móc dobrze zoptymalizować trzeba to wystarczająco dobrze zrozumieć. Trzeba dobrze zrozumieć po co tworzy się produkt, dla kogo, i z kim się go tworzy. Rozumieć muszą wszyscy, nie tylko ty.

Jasny cel
Zmierzamy we właściwym kierunku, bo rozumiemy dokąd zmierza nasz zespół, rozumiemy dokąd zmierza nasz departament, stream i całe Ocado. 

Dane i użytkownicy
Cele bądź wizja są jednak niewystarczające jeśli nie potrafisz powiedzieć jak daleko od celu jesteś albo, co gorsze, czy w ogóle zmierzasz we właściwym kierunku. Dlatego niezbędne jest stałe weryfikowanie aktualnego stanu z użytkownikami i analizowanie danych pochodzących z twoich systemów. Musisz wiedzieć, czy droga, którą wybrałeś jest właściwa i jak daleko od celu jesteś. 

Pomoc i zaangażowanie
Jakbyś nie był bystry, jak mądry byś nie był - mądrzejszy niż zespół nie będziesz. Zadaniem Product Managera jest więc budowanie przestrzeni do wymiany wiedzy i współpracy. Zaangażowanie we wspólne tworzenie rozwiązań zarówno użytkowników, stakeholderów jak i zespołu. Tylko dzięki tak szerokiej współpracy można dobrze wybrać to, co naprawdę jest niezbędne, by jak najszybciej dotrzeć do celu.

Eksperyment i walidacja
Mylisz się. Musisz się z tym pogodzić. Będziesz się mylił - tego też możesz być pewny. Od ciebie zależy  czy na tych błędach będziesz się uczył. Od ciebie zależy, jak często będziesz próbował, a w konsekwencji jak często będziesz się uczył.

Doprowadzanie spraw do końca
Masz świetny pomysł, zweryfikowałeś go i wiesz że jest wart zrobienia. To go zrealizuj. Nie, nie... nie tłumacz się, że sytuacja, że organizacja, że cokolwiek. Po prostu to zrób. 


Jakie są największe wyzwania managerskie w pracy Product Managera?
Śledzenie i prowadzenie wielu tematów na raz, w wielu różnych kontekstach i na różnym poziomie ogólności. W tym wszystkim, dodatkowo, zadbanie o ludzi, z którymi współpracujesz, a na koniec, niezależnie od ilości spotkań i wyzwań,  robienie tego wszystkiego z energią, która daje wszystkim wiarę w zwycięstwo. 

Ogólnie myślę, że praca PMa to kwestia osobowości, otwartości na niepewność, umiejętności wyobrażania sobie stacji kosmicznej i powiązanej sznurkami bez poczucia przerażenia, a jednocześnie zdolność do wytrwałego dokończenia budowy w miejscach, gdzie okazuje się to niezbędne.

A jeśli chodzi o zarządzanie czasem, to niewiele się to różni przecież od pracy z produktem, tyle że w tym wypadku kosztem jest czas PMa, a wartością to, jak dobrze go wykorzysta. 


Czy wg Ciebie metodyki agilowe dają odpowiedź i rozwiązanie na większość problemów managerskich? Jakie metodyki stosujecie w Ocado?
Tak, Agile Manifesto tłumaczy wszystko, a przynajmniej wiele. Wszystko ponad, źle użyte może stać się pułapką z ograniczającymi kratami.
Ocado to zespół - a przez zespół rozumiem tu zespół na każdym poziomie w organizacji - który sam decyduje o sposobie pracy. Dzięki autonomii w tym zakresie możemy się dynamicznie dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości i swoich potrzeb tak, by móc pracować efektywnie. 
Choć, nie, jest chyba jeden element, który jest używany we wszystkich zespołach w Ocado - to retrospektywa. Dzięki niej mamy taki moment, kiedy możemy się zatrzymać i spojrzeć dokąd  zmierzamy i w jaki sposób, a nie tylko bezrefleksyjnie biec szybko donikąd.


W jaki sposób można efektywnie budować zaangażowanie zespołu i poszczególnych członków w zespole? Jak to robić w czasach pandemii?
W czasie pandemii tak jak i w innych czasach - tylko czyniąc zespół współwłaścicielem rozwiązywanych problemów. Do niczego nie jest nam bliżej, niż do tego, co nasze. Na niczym innym nam bardziej nie zależy, niż na tym, w co wierzymy. Razem musimy stanąć przed problemami, wspólnie je zrozumieć, rozwiązać problem i wspólne zwalidować, na ile nasze zgadywanie było słuszne, wspólnie skorygować kurs.
Sposobem, który stosujemy, jest np. rola “feature ownera”. To developer, z którym razem prowadzimy temat od początku aż do końca. Innym, z perspektywy czasu bezcennym sposobem jest zaangażowanie zespołu w przygotowanie, przeprowadzenie i obserwowanie user testów. Design sprint, customer journey to inne przykłady tego, jak w tworzenie rozwiązania można zaangażować wszystkie istotne osoby.
Podsumowując, albo będziecie razem tworzyli świetny produkt, albo sam będziesz się męczył tworząc mizerny. 


Czy dostrzegasz istotne różnice w pracy z zespołem w pracy zdalnej?
Tak, choć to zależy od zespołu. Są tacy, którym praca zdalna pozwala lepiej się skupić na zadaniach, są też tacy którzy tęsknią za bezpośrednim spotkaniem z drugim człowiekiem.
Widzę natomiast duży postęp w jakości przeprowadzania zdalnych spotkań i ogromną wartość wyeliminowania spotkań hybrydowych, które ze swojej natury będąc niesymetrycznymi, niesymetrycznie rozkładają zaangażowanie uczestników (na korzyść tych, których jest więcej w danej lokalizacji). Nie ma co narzekać na sytuację i ograniczenia, trzeba się postarać je dobrze wykorzystać.


Czym wyróżnia się kultura organizacyjna Ocado? 
Są 2 tematy o których z czystym sumieniem i przekonaniem mogę tu powiedzieć. Pierwsze to zaufanie - objawiające się tym, że każdy śmiało może wypowiedzieć szczerze swoje zdanie, niezależnie od poziomu w organizacji. Pewność, że jakakolwiek krytyka rozwiązania które proponujesz, ma tylko jeden cel - stworzenie razem czegoś lepszego. A błędy które popełniasz, bo na pewno je popełnisz, to droga do nauki na przyszłość. Dla mnie to ogromny komfort pracować w takich warunkach.

Drugie to autonomia zespołów, czyli wiara w to że jedna nawet bardzo zdolna osoba w dłuższej perspektywie nie będzie “mądrzejsza” od grupy osób. Zespoły w Ocado mają możliwość tworzenia swoich procesów, decydowania w jaki sposób myślą i działają. To właśnie z autonomii i zaufania wynika skuteczność i innowacyjność Ocado. 


Paweł o sobie:
Od blisko 5 lat w roli Product Managera w Ocado Technology w obszarze Big Data, 
wcześniej w Hurra Communications w roli Product Ownera, TLa i developera. 
Radości z bycia challengowanym i z dobrej pracy z klientami uczyłem się w Ocado. 
Współpracy z innymi, wartości przyjaźni i niezachwianej wiary w zwycięstwo - w harcerskim Szczepie Szarej Siódemki. Otwartości na niepewne i radości życia - z plecakiem, po południowej, cieplejszej stronie świata.

wiedza