II-ga edycja Konferencji FRONT EDGE Innovation & Leadership Summit już 8-9 kwietnia 2019 w Krakowie!

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie łączące perspektywę kultury innowacji i nowoczesnego przywództwa wzrostu!

Innowacyjność oraz przywództwo to największe wyzwania współczesnych organizacji biznesowych.

Kultura innowacji wpływa bezpośrednio na efektywność biznesową, czyli zasadniczy cel funkcjonowania organizacji. Budowanie kultury innowacji nie jest możliwe bez przywództwa wzrostu – nowoczesnego podejścia do zarządzania opartego na budowaniu silnych, twórczych, autonomicznych i samoorganizujących się zespołów.

W czasie konferencji spotkamy się z ekspertami i praktykami z organizacji, które świadomie wdrażają i rozwijają kulturę innowacji. Będziemy dzielić się wiedzą na temat innowacji i przywództwa, dobrymi praktykami, case studies i wreszcie upadkami i porażkami, z których wynosimy najważniejsze lekcje.

Tematy przewodnie II-giej edycji:

  1. Siła kultury innowacji
  2. Przywództwo wzrostu
  • Proces twórczy w rozwoju produktu i usług
  1. Technologie przyszłości

 

Pierwszy dzień to interaktywne warsztaty w 4 ścieżkach tematycznych:

1) Organization Design

2) Leadership & Talent Development

3) Product Development

4) Service Design

Drugiego dnia będziemy uczestniczyć w prelekcjach i panelach eksperckich, sesjach inspiracji, dyskusjach one-to-one oraz debatach oksfordzkich, których tematyka skupia się na elementach budujących kulturę innowacji, tj: przywództwo wzrostu, zwinne zarządzanie organizacją, bezpieczeństwo emocjonalne pracowników, autonomia, kreatywność, samoorganizacja. Poznamy też case studies firm, które wdrażają innowacje oraz dowiemy się jak budować konkurencyjność biznesową opartą na innowacyjności.

Więcej informacji na stronie: https://frontedge.eu/

Front Edge to dwa dni intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz doskonała okazja do poznania najlepszych praktyk i efektywnych rozwiązań!