Czy wiesz jak tworzyć kultury innowacyjnych zespołów?

2-dniowe certyfikowane szkolenie w formie interaktywnych warsztatów.

Akademia Freenovation to miejsce, w którym znajdziesz praktyczne odpowiedzi na wyzwania, z którymi jako lider spotykasz się w swojej codziennej pracy.

Przyjdź i zaprojektuj przyszłość swoją i swojej organizacji!

Niskie zaangażowanie zespołów? Brak myślenia innowacyjnego? Niedopasowanie pracowników do kultury organizacji?

W ramach Akademii Freenovation grono ekspertów i liderów branżowych z doświadczeniem w biznesie podzieli się z Tobą wiedzą i studiami przypadków, które zmienią sposób, w jaki myślisz o zarządzaniu.

Pracując na sprawdzonych narzędziach poznasz i doświadczysz wagi kultury innowacji oraz zrozumiesz, co to znaczy być liderem przyszłości.

Poprzez interaktywne warsztaty uczymy jak wdrażać konkurencyjną, opartą na innowacyjności kulturę organizacji.

Dajemy zestaw praktyk i rozwiązań niezbędnych do projektowania autonomicznych, samoorganizaujących się, kreatywnych zespołów, działów i organizacji.

Wspólnie tworzymy zestaw metod i rozwiązań, pozwalających na wdrożenie rekrutacji w oparciu o wartości.

Uczymy przywództwa wzrostu.

Program i Zagadnienia

W ramach programu poznasz narzędzia i najlepsze praktyki z zakresu kultury organizacyjnej, wdrażania innowacji, Design Thinking, Lean & Agile Recruitment, autonomii i samoorganizacji, budowania wysoko efektywnych zespołów, talent development, przywództwa przez wartości oraz rozwijania kreatywności pracowników.

I. Kultura innowacji

II. Projektowanie Organizacji

III. Rekrutacja w oparciu o wartości

IV. Przywództwo wzrostu

Dla Kogo Jest Akademia?

Dla dyrektorów zarządzających, top managerów, executives & C-level managers (CEO, CTO, CIO)

Dla managerów średniego szczebla, liderów zespołów projektowych i produktowych oraz HR Business Partnerów

Dla liderów, dyrektorów i managerów działów innowacji, R&D, IT oraz engineering

Dla dyrektorów i właścicieli małych i średnich organizacji oraz dla założycieli starup’ów

Moduły Freenovation Academy

I. Innovation Culture

Prowadzący: Piotr Prokopowicz

Czas: 3h

Zagadnienia

 • zdefiniowanie innowacyjności w kontekście produktowo-usługowym i wewnątrzorganizacyjnym,
 • przegląd badań na temat ekonomicznych i psychologicznych korzyści z innowacyjności,
 • omówienie istoty i wymiarów kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacyjności,
 • odpowiedź na pytania o to jak diagnozować kulturę innowacyjności w swoim zespole i organizacji oraz jak zmieniać kulturę w kierunku tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań,
 • omówienie gotowych scenariuszy, narzędzi i działań nakierowanych na budowę kultury innowacji,
 • stworzenie planu działań dla własnej organizacji nakierowanych na tworzenie kultury innowacji

Celem warsztatu jest zapoznanie się ze sprawdzonymi, opartymi na dowodach narzędziami diagnozy i rozwoju kultury zespołu i organizacji w kierunku kultury opartej na innowacji; zrozumienie istoty innowacyjności oraz jej związków zarówno z kulturą, jak i strukturą organizacji; stworzenie planu działań nakierowanych na stworzenie kultury innowacji we własnym zespole lub organizacji

Dzięki szkoleniu zrozumiesz jaką rolę odgrywa kultura innowacji w sukcesie przedsiębiorstw; poznasz mity i prawdy na temat budowania kultur organizacyjnych; dowiesz się jak budują kulturę innowacji najlepsi; poznasz praktyczne narzędzia pozwalające już od jutra wdrażać u siebie w organizacji kulturę opartą na innowacyjności.

II. Organization Design

Prowadzący Seweryn Rudnicki

Czas 3h

Zagadnienia

 • idea organization design i design thinking a tradycyjne podejście do designu,
 • idea i narzędzia designu,
 • jak budować user experience i employee experience przy użyciu design thinking,
 • jak projektować kultury organizacyjne

Celem szkolenia jest poznanie zastosowań design thinking do projektowania organizacji – idea, narzędzia i przykłady zastosowań

Dzięki uczestnictwu w warsztacie zrozumiesz istotę podejść design thinking i organization design. Poznasz w praktyce narzędzia, które są wykorzystywane w projektowaniu, dowiesz się, jak zastosować metodę i narzędzia designu do projektowania zmian w organizacjach.

III. Culture Based Recruitment

Prowadząca Justyna Pawlak-Mihułka

Czas 3h

Zagadnienia

 • definiowanie kluczowych wartości dla zespołu,
 • określenie zachowań i postaw, które realizują wybrane wartości,
 • wybór metody i narzędzi selekcji kandydatów w oparciu o wartości,
 • przygotowanie zestawu pytań i zadań rekrutacyjnych, które weryfikują dopasowanie kulturowe kandydata,
 • omówienie case studies z organizacji, które wdrożyły rekrutację w oparciu o dopasowanie kulturowe, Agile & Lean w rekrutacji

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie metod i narzędzi do weryfikacji kandydatów pod kątem dopasowania do kultury organizacyjnej, zrozumienie mechanizmów selekcji w oparciu o wartości, zdobycie wiedzy o trendach w rekrutacji do organizacji innowacyjnych i zwinnych.

Dowiesz się jak rekrutuje się do innowacyjnych i zwinnych zespołów, poznasz mechanizmy rekrutacji w oparciu o wartości, przygotujesz zestaw pytań weryfikujący kandydatów do Twojego zespołu, działu i organizacji.

IV. Growth Leadership

Prowadzący Piotr Prokopowicz

Czas 3h

Zagadnienia

 • definiowanie roli lidera w organizacji przyszłości,
 • pułapki bullshit-based leadership,
 • prawda i fakty na temat psychologii wpływu,
 • jak przewodzić, żeby rozwijać potencjał swojego zespołu i swojej organizacji,
 • co tak naprawdę motywuje ludzi,
 • od motywacji do wpływu,
 • przygotowanie praktycznej listy działań do wprowadzenia w swojej organizacji w ciągu najbliższych 3 miesięcy

Udział w szkoleniu pozwoli Ci na poznanie praktycznych metod przywództwa nakierowanego na zwiększanie potencjału zespołów i ich członków; zrozumienie zasad motywacji pracowników w organizacjach opartych na wiedzy; zdobycie narzędzi pozwalających na diagnozę i rozwój zespołu.

Zrozumiesz jak istotna jest rola lidera w organizacji przyszłości, poznasz praktyczne wskazówki, narzędzia i metody zwiększenia potencjały swojego zespołu i jego członków. Dowiesz się co z powszechnie akceptowanych prawd na temat motywacji pracowników jest prawdziwe, a co jest jedynie mitem. Stworzysz praktyczną listę działań, które będziesz mógł wdrożyć w swoim zespole i organizacji, żeby budować jej potencjał wzrostu.

Trenerzy Freenovation Academy

Piotr Prokopowicz

Piotr Prokopowicz

Trainer & Consultant. Freenovation Partner & Co-Founder

Psycholog i i socjolog organizacji, adiunkt w Instytucie Socjologii UJ, badacz i współpracownik w Culture Lab na University of Maryland, współzałożyciel i partner Freenovation. Od kilkunastu lat zajmuje się badaniem kultur organizacyjnych i systemów zarządzania, które pozwalają ludziom i organizacjom osiągać sukces. Badał kooperatywy w Kanadzie, najlepsze miejsca pracy w Kopenhadze, jednostki szpitalne w rejonie Maryland oraz firmy start-up w Polsce.

Członek European Association of Work and Organizational Psychology oraz Society for Industrial and Organizational Psychology. Jako doradca i szkoleniowiec pracował dla ponad setki organizacji, m.in Great Place to Work Europe, ING Bank Śląski, Orlen Oil, Aviva, Bahlsen czy Greenpeace Polska.

Justyna Pawlak-Mihułka

Justyna Pawlak-Mihułka

Trainer & Consultant. Freenovation Partner & Co-Founder

Opiekun merytoryczny i pomysłodawca studiów podyplomowych IT Business Management oraz Talent Management in Tech Companies na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dyrektor Programowy FRONT EDGE Innovation & Leadership Summit. Ekspert w zakresie talent development, budowania strategii talent acquisition, mapowania rynku pracy pod kątem potencjału rekrutacyjnego, doradztwa zawodowego.

Zrealizowała projekty konsultingowe dla wielu firm o globalnym i lokalnym zasięgu, takich jak: Microsoft, UBS, Google, ABB, Codewise, Epam Systems, Sher.ly, Air Liquid, Thomson Reuters, IBM, Gremi Media (Rzeczpospolita). Propagatorka zwinnych metodyk zarządzania projektami, idei Management 3.0 oraz samo-zarządzalnych zespołów w ramach organizacji horyzontalnych.

Seweryn Rudnicki

Seweryn Rudnicki

Trainer & Consultant. Freenovation Partner

Socjolog i psycholog, naukowiec, badacz, analityk, certyfikowany trener i entuzjasta design thinking. Jeden z czołowych badaczy kultur wspierających innowacyjność z międzynarodowym dorobkiem.

Od 12 lat współpracuje z biznesem m.in. z takimi organizacjami jak: PZU, Tesco, Motorola, VML,
TNS Polska, S4, Schulz, Union Investment, Austrian Post, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krakowski Park Technologiczny.

Dlaczego warto?

Akademia Freenovation to pierwsze w Polsce praktyczne warsztaty, które w kompleksowy sposób dają zestaw narzędzi i systematyzują wiedzę z zakresu kultury innowacji, przywództwa wzrostu, projektowania organizacji i rekrutacji w oparciu o wartości. Akademia to autorskie szkolenia przygotowane przez zespół Freenovation, który specjalizuje się w budowaniu kultury organizacyjnej bezpośrednio wpływającej na innowacyjność i zwinność firmy. Warsztaty są prowadzone w ten sposób, że już kolejnego dnia można wdrażać w zespole i organizacji zdobytą wiedzę i poznane oraz opracowane narzędzia.

Każdy uczestnik otrzymuje Certificate of Attendence.

 

Zapisy na Freenovation Academy

Termin: 27-28 czerwca 2019
Miejsce: KRAKÓW – EAIIB Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Organizator Akademii:
Freenovation we współpracy partnerskiej z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zapisy: zapisy trwają do 24 czerwca 2019 lub do wyczerpania miejsc
Cena: 2000 pln netto (+23% VAT) za uczestnika
Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT

W celu rekrutacji prosimy o:
Kontakt mailowy: info@freenovation.org lub z Justyną Pawlak-Mihułka (tel: +48693416335, email: justyna.mihulka@freenovation.org)

Czas trwania: 2 dni, 12h
Maksymalna liczba miejsc: 20
Język szkolenia: polski

Tryb zgłoszeń: Kandydaci będą rekrutowani według kolejności zgłoszeń mailowych potwierdzonych wpłatą na konto.
Zasady ukończenia kursu: Szkolenie ma charakter konwersatoriów i warsztatów.  Warunkiem zaliczenia szkolenia jest obecność odnotowana na  minimum 3 z 4 dostępnych modułów.
Certyfikacja: Uczestnicy otrzymują dokument Certificate of Attendence.

Istnieje możliwość zorganizowania zamkniętych szkoleń dedykowanych dla konkretnej firmy lub instytucji. W tym celu prosimy o kontakt: info@freenovation.org. Szkolenia mogą być prowadzone w języku angielskim.

 

 

Kontakt

Phone

+48 693 538 718
+48 693 416 335

E-Mail

info@freenovation.org