Freenovation Quest

Freenovation Quest

Innowacyjne środowisko pracy jest wynikiem wdrożenia przemyślanej kultury organizacyjnej opartej na takich wartościach jak: szacunek, zaufanie, otwartość, transparentność, przyzwolenie na błędy, autonomia. Jeśli również w to wierzysz zatrzymaj się proszę na 9 minut i...